Permohonan Membuka Kaunter

Kaunter Pendaftaran Pemilih

Mana-mana pihak yang ingin menjemput PPN Pulau Pinang

membuka kaunter Pendaftaran Pemilih di majlis/program yang dianjurkan

bolehlah menulis surat kepada

Pengarah PPN Pulau Pinang.

Nyatakan tarikh, masa dan tempat program/majlis akan datang.

Hubungi kami untuk keterangan lanjut : 04-2617692