Objektif, Misi & VisiOBJEKTIF SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA


Memelihara dan mengekalkan Sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia melaluiĀ Pilihan Raya Secara Adil, Cekap dan Telus


 


MISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA


“Memperkasakan Pengurusan Pilihan Raya Yang Lebih Efisien ,Telus Dan Adil


Berlandaskan Perlembagaan Dan Undang Undang Bagi Mengukuhkan


Kepercayaan Rakyat”


 


VISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA


“Memartabatkan Institusi Pengurusan Pilihan Raya Bagi Mendaulatkan Demokrasi Negara”