Objektif, Misi & VisiOBJEKTIF SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA


Memelihara dan mengekalkan Sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia melaluiĀ Pilihan Raya Secara Adil, Cekap dan Telus


 


MISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA


Mendukung Sistem Demokrasi Berparlimen Dan Menjamin Hak Rakyat Untuk Memilih Wakil Mereka


Dengan Mengurus, Mengawal Selia Dan Mengendalikan Pilihan Raya Secara Bebas Dan Adil.


 


VISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA


Menjadi Sebuah Institusi Pengurusan Pilihan Raya Demokratik yang Cemerlang dan Mendapat Kepercayaan Rakyat.