Objektif, Misi & Visi

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_color_class=”otw-silver-border” border_style=”bordered” rounded_corners=”rounded-5″ background_color=”#FFFEE5″]
OBJEKTIF SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Memelihara dan mengekalkan Sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia melalui Pilihan Raya Secara Adil, Cekap dan Telus

 

MISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Mendukung Sistem Demokrasi Berparlimen Dan Menjamin Hak Rakyat Untuk Memilih Wakil Mereka

Dengan Mengurus, Mengawal Selia Dan Mengendalikan Pilihan Raya Secara Bebas Dan Adil.

 

VISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Menjadi Sebuah Institusi Pengurusan Pilihan Raya Demokratik yang Cemerlang dan Mendapat Kepercayaan Rakyat.
[/otw_shortcode_info_box]