OBJEKTIF, MISI & VISI

OBJEKTIF SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Memelihara dan mengekalkan Sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia melalui Pilihan Raya Secara Adil, Cekap dan Telus


MISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

“Memperkasakan Pengurusan Pilihan Raya Yang Lebih Efisien ,Telus Dan Adil

Berlandaskan Perlembagaan Dan Undang Undang Bagi Mengukuhkan

Kepercayaan Rakyat”


VISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

“Memartabatkan Institusi Pengurusan Pilihan Raya Bagi Mendaulatkan Demokrasi Negara”