UNIT ICT

MOHD KHAIRI BIN SHAARI

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA32

Samb : 106

e-mail: khairi@spr.gov.my

ZUL AZHAR BIN JAMIL

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29 (KUP)

Samb : 115

e-mail: zulazhar@spr.gov.my