CARTA ORGANISASI

Carta Organisasi Pejabat Pilihan Raya Negeri Pulau Pinang merangkumi 3 orang pegawai dan 33 orang kakitangan (dikemaskini sehingga 01 Januari 2021) dan 6 orang PSH.