PENDAFTARAN PEMILIH

UMUM


Punca Kuasa

SPR melaksanakan fungsi pendaftaran pemilih dan penyemakan daftar pemilih berdasarkan kepada 3 punca kuasa berikut:

 1. Perkara 113 dan 119 Perlembagaan Persekutuan;
 2. Akta Pilihan Raya 1958; dan
 3. Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002.

Kategori Pemilih

Kategori pemilih terbahagi kepada dua iaitu:

 1. Pengundi biasa; dan
 2. Pengundi tidak hadir.

Kategori Pengundi tidak hadir terdiri daripada:

 1. Anggota tentera yang berkhidmat secara tetap;
 2. Pasangan kepada anggota tentera yang berkhidmat secara tetap;
 3. Anggota polis selain anggota Pasukan Polis Sukarelawan Simpanan;
 4. Pasangan kepada polis Pasukan Gerakan Am;
 5. Penjawat awam yang berkhidmat di luar negara;
 6. Pasangan kepada penjawat awam yang berkhidmat di luar negara;
 7. Pelajar di luar negara secara sepenuh masa; dan
 8. Pasangan kepada pelajar di luar negara secara sepenuh masa.