SEKSYEN PENGURUSAN

 

D-PENGURUSAN

 

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

D-IT 

UNIT KEWANGAN

D-kewangan 

UNIT PENTADBIRAN

D-PENTADBIRAN