OBJEKTIF,VISI, MISI & DASAR UTAMA

OBJEKTIF SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Memelihara dan mengekalkan sistem pemerintahaan demokrasi berparlimen di Malaysia melalui proses pilihan raya yang bebas dan adil.

 

VISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Menjadi Sebuah Institusi Pengurusan Pilihan Raya Demokratik yang Cemerlang dan Mendapat Kepercayaan Rakyat.

 

MISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Mendukung Sistem Demokrasi Berparlimen Dan Menjamin Hak Rakyat Untuk Memilih Wakil Mereka

Dengan Mengurus, Mengawal Selia Dan Mengendalikan Pilihan Raya Secara Bebas Dan Adil.

 

DASAR SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Mewujudkan sistem pengurusan dan prosedur kerja yang terancang dan sistematik untuk melaksanakan pilihan raya yang cekap dan telus.