OBJEKTIF,VISI, MISI & DASAR UTAMA

OBJEKTIF SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Memelihara dan mengekalkan sistem pemerintahaan demokrasi berparlimen di Malaysia melalui proses pilihan raya yang bebas dan adil.

 

VISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Memartabatkan Institusi Pengurusan Pilihan Raya bagi Mendaulatkan Demokrasi Negara.

MISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Memperkasakan Pengurusan Pilihan Raya yang lebih Efisien, Telus dan Adil berlandaskan Perlembagaan dan Undang- Undang bagi Mengukuhkan Kepercayaan Rakyat.

 

DASAR SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Mewujudkan sistem pengurusan dan prosedur kerja yang terancang dan sistematik untuk melaksanakan pilihan raya yang cekap dan telus.