Dasar Keselamatan ICT

Dasar Keselamatan ICT SPR dibangunkan untuk memastikan segala urusan menyedia dan membekalkan perkhidmatan yang berasaskan kepada sistem ICT berjalan secara berterusan tanpa gangguan yang boleh menjejaskan keselamatan. Dasar Keselamatan ICT SPR adalah terpakai kepada semua pengguna ICT SPR dan tiada pengecualian diberikan.

Pengguna ICT SPR

Keselamatan aset ICT merangkumi tanggungjawab pengguna dalam menyediakan dan memastikan perlindungan ke atas aset ICT terjamin dalam melaksanakan tugas harian. Peranan dan tanggungjawab pengguna adalah seperti berikut:

Perisian – Perisian ICT Percuma