Antara Perkhidmatan Tersedia PERCUMA:

Antara Perkhidmatan Tersedia BERBAYAR:

Di mana:

  • Pejabat Pos Berkomputer
  • Penolong Pendaftar Pemilih (pendaftaran baru sahaja)
  • Pejabat Pilihan Raya Negeri
  • Unit Bergerak SPR

Semakan:

  • Menghubungi Pejabat Pilihan Raya Negeri
  • Melayari laman Web SPR ( www.spr.gov.my ) atau Laman Web Pejabat Pilihan Raya Negeri
  • Pejabat Pilihan Raya Negeri
  • Semakan buku daftar pemilih mengikut Suku Tahun
  • SMS