Hak Cipta

Hak cipta Portal Rasmi Pejabat Pilihan Raya Negeri Terengganu dan segala maklumat, teks, imej, grafik, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan Pejabat Pilihan Raya Negeri Terengganu. Tidak ada mana-mana bahagian portal ini yang boleh diubah, disalin, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa jua bentuk tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan Pejabat Pilihan Raya Negeri Terengganu.