Tuesday, 15 of October of 2019

Statistik Pemilih Berdaftar

 

STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR DI NEGERI PERAK

Bilangan pemilih telah bertambah sejak pilihan raya pertama diadakan. Ini adalah selaras dengan penambahan dalam bilangan penduduk Malaysia. Bilangan pemilih telah bertambah daripada 1,280,000 pada tahun 1955 kepada 1,416,590 pada tahun 2013.

 

Sehingga Jun 2017, seramai 1,492,228 orang  telah mendaftar sebagai pemilih di Negeri Perak.

(A)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU PERTAMA TAHUN 2017) YANG DIWARTAKAN PADA 20 JUN 2017 – klik di sini untuk paparan

(B)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KEDUA TAHUN 2017) YANG DIWARTAKAN PADA 25 OGOS 2017 - klik di sini untuk paparan

 

ARKIB STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR MENGIKUT TAHUN

TAHUN 2012

STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR DAFTAR PEMILIH INDUK TAHUN 2012 YANG DIWARTAKAN PADA 29 OGOS 2013 - klik di sini untuk paparan

 

TAHUN 2013

(A)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU PERTAMA TAHUN 2013) YANG DIWARTAKAN PADA 11 JUN 2013 - klik di sini untuk paparan

(B)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KEDUA TAHUN 2013) YANG DIWARTAKAN PADA 30 OGOS 2013 - klik di sini untuk paparan 

(C) STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR  (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KETIGA TAHUN 2013) YANG DIWARTAKAN PADA 29 NOVEMBER 2013 - klik di sini untuk paparan 

(D) STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR  (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KEEMPAT TAHUN 2013) YANG DIWARTAKAN PADA 27 FEBRUARI 2014 - klik di sini untuk paparan  

(E) STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH INDUK TAHUN 2013) YANG DIWARTAKAN PADA 30 APRIL 2014 - klik di sini untuk paparan

 

TAHUN 2014

(A)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU PERTAMA TAHUN 2014) YANG DIWARTAKAN PADA 25 JUN 2014 - klik di sini untuk paparan

(B)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KEDUA TAHUN 2014) YANG DIWARTAKAN PADA 29 SEPTEMBER 2014 - klik di sini untuk paparan

(C)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KETIGA TAHUN 2014) YANG DIWARTAKAN PADA 26 NOVEMBER 2014 - klik di sini untuk paparan

(D)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KEEMPAT TAHUN 2014) YANG DIWARTAKAN PADA 13 APRIL 2015 - klik di sini untuk paparan

 

TAHUN 2015

(A)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU PERTAMA TAHUN 2015) YANG DIWARTAKAN PADA 1 JULAI 2015 – klik di sini untuk paparan

(B) STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KEDUA TAHUN 2015) YANG DIWARTAKAN PADA 29 SEPTEMBER 2015 – klik di sini untuk paparan

(C) STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KETIGA TAHUN 2015) YANG DIWARTAKAN PADA 16 DISEMBER 2015 – klik di sini untuk paparan

(D) STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KEEMPAT TAHUN 2015) YANG DIWARTAKAN PADA 23 FEBRUARI 2016 – klik di sini untuk paparan

(E) STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH INDUK 2015) YANG DIWARTAKAN PADA 9 MAC 2016 – klik di sini untuk paparan 

 

TAHUN 2016

 (A)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU PERTAMA TAHUN 2016) YANG DIWARTAKAN PADA 20 JULAI 2016 - klik di sini untuk paparan

(B) STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KEDUA TAHUN 2016) YANG DIWARTAKAN PADA 28 SEPTEMBER 2016 - klik di sini untuk paparan

(C)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KETIGA TAHUN 2016) YANG DIWARTAKAN PADA 20 JANUARI 2017 - klik di sini untuk paparan

(D)  STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH TERKINI SEHINGGA SUKU KEEMPAT TAHUN 2016) YANG DIWARTAKAN PADA 29 MAC 2017 - klik di sini untuk paparan

(E) STATISTIK PEMILIH BERDAFTAR (DAFTAR PEMILIH INDUK 2016) YANG DIWARTAKAN PADA 29 MAC 2017 - klik di sini untuk paparan