Friday, 29 of May of 2020

Belah Bahagi Daerah Mengundi

1.   DEFINISI ISTILAH

 • Parlimen
  • bahagian pilihan raya yang dipersempadankan mengikut Perkara 116 Perlembagaan
  • terbentuk daripada 2 atau lebih DUN
 • DUN
  • bahagian pilihan raya yang dipersempadankan mengikut Perkara 117 Perlembagaan
  • terbentuk daripada beberapa daerah mengundi
 • Daerah Mengundi
  • sebahagian daripada suatu bahagian pilihan raya sebagaimana yang dibahagi di bawah seksyen 7

    

  • terbentuk daripada beberapa lokaliti
 • Lokaliti
  • Merupakan unit terkecil dalam daerah mengundi. Pemecahan sesuatu lokaliti dalam urusan belah bahagi hendaklah dilakukan dengan tujuan untuk mengelakkan kesulitan pada pemilih/pengundi, bagi menentukan di dalam daerah mengundi manakah mereka berada.
 •  Pusat Mengundi
  • mana-mana bilik, binaan, kenderaan atau vesel, di tempat yang ditetapkan di bawah Seksyen 7, yang dikhaskan dan dilengkapkan bagi maksud mengundi dan mengira undi.
 • Saluran Mengundi
  • saluran yang ditetapkan untuk memudahkan pemilih beratur sewaktu membuang undi
  • satu saluran diperuntukkan tidak melebihi 700 pengundi.

 2.   FAKTA TENTANG BELAH BAHAGI DAERAH MENGUNDI (klik untuk paparan maklumat)

 Sehingga suku kedua Tahun 2015 :

 • Jumlah daerah mengundi   =        894
 • Jumlah lokaliti                      =   10,287

 3.   CADANGAN BELAH BAHAGI DAERAH MENGUNDI SIRI 1/2011 YANG TELAH DILULUSKAN

4.   PERUBAHAN PUSAT MENGUNDI SELEPAS BELAH BELAH BAHAGI DAERAH MENGUNDI SIRI 1/2011

Hasil daripada belah bahagi tersebut, terdapat beberapa Pusat Mengundi yang telah berubah. (klik untuk paparan senarai pusat mengundi yang terlibat)