SEMAKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BULAN JULAI TAHUN 2022 (DPT BLN7/2022)

Untuk makluman, DPT BLN7/2022 ini telah diwartakan pada 16 Ogos 2022 dan seterusnya akan dibuka untuk semakan selama 30 hari mulai 16 Ogos 2022 hingga 14 September 2022.

Maklumat berhubung urusan Semakan Daftar Pemilih Tambahan Bulan Julai Tahun 2022 sila klik di sini

Pautan Senarai Daftar Pemilih Tambahan Bulan Julai 2022 (DPT BLN 7/2022), sila klik di sini

MAKLUMAT TUNTUTAN DAN BANTAHAN

TUNTUTAN

  1. Dalam tempoh semakan ini, warganegara yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 hingga 31 Julai 2022 atau pemilih berdaftar yang telah memohon pertukaran bahagian pilihan raya atau pertukaran status/kategori pengundi dalam tempoh 1 hingga 31 Julai 2022 yang mendapati namanya tiada dalam DPT BLN7/2022 boleh mengemukakan TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.
  2. Selain itu, mana-mana pemilih yang namanya ada dalam DPT BLN7/2022 mendapati terdapat kesilapan maklumat atau kesilapan kawasan pendaftaran juga boleh mengemukakan TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.
  3. TUNTUTAN boleh dikemukakan secara dalam talian di pautan https://myspr.spr.gov.my atau hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari bekerja. Tiada bayaran fi dikenakan bagi tuntutan.

BANTAHAN

  1. Dalam tempoh semakan ini juga, mana-mana pemilih berdaftar di suatu bahagian pilihan raya yang membuat semakan dan berhasrat membuat BANTAHAN ke atas kemasukan nama pemilih yang membuat pertukaran ke bahagian pilihan rayanya, hendaklah mengisi Borang D.
    
  2. Seorang pembantah dibenarkan membantah tidak boleh melebihi 20 nama dengan bayaran fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah (OKB).
    
  3. Pembantah hendaklah hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari bekerja untuk mengemukakan Borang D serta bayaran fi bagi bantahan tersebut.

Borang Tuntutan dan Borang Bantahan boleh dimuat turun daripada senarai di bawah:

BORANG BANTAHAN

BORANG TUNTUTAN