Jualan Bahan Rujukan

Pejabat Pilihan Raya Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menyediakan jualan bahan-bahan rujukan kepada orang awam dan parti politik

Antara jualan bahan-bahan rujukan tersebut seperti:

  • Pelan Warta Kawasan Pilihan Raya dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya
  • Buku Daftar Pemilih Terkini (DPT) mengikut suku tahun
  • Buku Daftar Pemilih Induk (DPI) tahunan
  • Buku-buka Akta Pilihan Raya