Warga PPN WP

INFORMASI UMUM BAGI CAPAIAN DALAMAN UNTUK WARGA PEJABAT PILIHAN RAYA WILAYAH PERSEKUTUAN


Capaian Pantas:


 Emel 1GovUc

 HRMIS 2.0

 Jabatan Akuantan Negara Malaysia

Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA)

Sistem Maklum Balas Pelanggan

INTRANET SPR


Sebagai langkah keselamatan, Warga PPN WP dikehendaki mematuhi Dasar Keselamatan ICT SPR yang telah ditetapkan.