Bahagian Parlimen

peta kl putrajaya

Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak Kepesatan Ekonomi Asia pada awal 1990an dan semakin berkembang sebagai bandar raya ulung dan ibu kota sebuah negara yang mempunyai ekonomi berorientasikan perdagangan serta berhasrat menjadi negara maju menjelang tahun 2020, wawasan, matlamat, fungsi dan pertumbuhan Kuala Lumpur harus dilihat daripada perspektif global yang lebih luas, khususnya dalam konteks pertumbuhan di Rantau Asia Pasifik.

Parlimen Asal Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 1974 terdiri daripada 5 Bahagian Parlimen iaitu P.84 Kepong, P.85 Setapak, P.86 Damansara, P.87 Kuala Lumpur Bandar dan P.88 Sungai Besi.

Terkini Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mempunyai sebanyak 11 bahagian Pilihan Raya Parlimen dan 222 Daerah Mengundi manakala Wilayah Persekutuan Putrajaya pula mempunyai 1 bahagian Pilihan Raya Parlimen dan 4 Daerah Mengundi. Jumlah keseluruhan Daerah Mengundi bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah sebanyak 226.