Teknologi Maklumat

 

Nama Pegawai

Jawatan

No Sambungan
Talian Am : +6-088-488588

Emel
(@spr.gov.my)

syhimah2

Syahimah binti Hj. Abdul Rasa

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Gred FA32

208

syahimah

sharizan

Sharizan bin Bati

Juruteknik Komputer

Gred FT19

226

sharizan

halimah

Halimah binti Manja

Pembantu Tadbir (P/O) N19

226

halimah