Teknologi Maklumat

Nama Pegawai

Jawatan

No Sambungan
Talian Am : +6-088-488588

Emel
(@spr.gov.my)

syhimah2

Syahimah binti Hj. Abdul Rasa

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Gred FA32

208

syahimah

sharizan

Sharizan bin Bati

Juruteknik Komputer

Gred FT19

226

sharizan

KOSONG

Pembantu Tadbir (P/O) N19

226