Pengumuman

By , March 12, 2018 9:00 am

 

Statistik Daftar Pemilih Suku 4/ 2017 

 

 

       URUSAN KAJIAN SEMULA PERSEMPADANAN

      BAHAGIAN – BAHAGIAN PILIHAN RAYA BAGI

                               NEGERI MELAKA

                                            PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

                                                    Fasal (2) Perkara 113

       NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 7 BAHAGIAN II JADUAL KETIGA BELAS KEPADA

                                              PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

NOTIS SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN

DAN NEGERI DALAM NEGERI-NEGERI TANAH MELAYU (KECUALI NEGERI SELANGOR) SEBAGAIMANA

YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017

                        [ Klik Untuk Muat Turun ]

 

 

PIHAK-PIHAK YANG DIBENARKAN OLEH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN bagi membantah syor-syor tersebut adalah:

(a)                Kerajaan Negeri;

(b)                Pihak Berkuasa Tempatan;

(c)                Sekumpulan orang seramai 100 orang atau lebih yang nama mereka ditunjukkan dalam daftar pemilih semasa bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang berkenaan.

 

TEMPOH BANTAHAN

08 Mac 2017 (Rabu) Hingga 07 April 2017 (Jumaat) dalam waktu pejabat.

 

DOKUMEN  BERKENAAN URUSAN KAJIAN PERSEMPADANAN SEMULA NEGERI MELAKA  :

i. Borang Bantahan Syor Kajian Semula Persempadanan

ii. Rang Pelan Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (.JPEG)

iii. Rang Pelan Bahagian Pilihan Raya Negeri (Adobe)

iv. Buku Syor Kajian Semula Persempadanan 

v. Buku Senarai Pemilih Mengikut Daerah Mengundi

  [ Klik Untuk Muat Turun Semua Dokumen]

 

 

REPRESENTASI MEMBANTAH SYOR yang dicadangkan hendaklah dikemukakan SECARA BERTULIS kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan dialamatkan kepada Pegawai Pilihan Raya Negeri Melaka / Putrajaya seperti di bawah:

PEJABAT PILIHAN RAYA NEGERI MELAKA
ARAS 20, Menara Persekutuan,
Jalan Persekutuan, Hang Tuah Jaya,
75450, Ayer Keroh, Melaka.

REPRESENTASI MEMBANTAH SYOR hendaklah disampaikan kepada pejabat ini tidak lewat dari 7 April 2017  “pada waktu pejabat”.

 

 

 

TEMPAT – TEMPAT PAMERAN YANG DIWARTAKAN :

TEMPAT PAMERAN RANG

 

 

                                        RANG PELAN BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN

peta semenanjung

                                      RANG PELAN BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI MELAKA

peta rang melaka

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviti Semasa

By , November 24, 2017 3:30 pm

Panorama Theme by Themocracy