Saturday, 1 of October of 2022

PERSEMPADANAN

PERSEMPADANAN HEAD

 

INFORMASI BELAH BAHAGI YANG TELAH DISAHKAN OLEH SPR.

BELAH BAHAGI.

-PARLIMEN YANG TERLIBAT

TAHUN 2009:

  • SANTUBONG

a) BORANG SPR 306A (DAERAH & PUSAT MENGUNDI)
 
*Pusat mengundi akan disahkan semasa pilihanraya

b) BORANG SPR 302A (LOKALITI )

  • MAMBONG

a) BORANG SPR 306A (DAERAH & PUSAT MENGUNDI)

b)BORANG SPR302A (LOKALITI)

PEMBETULAN LOKALITI

-PARLIMEN YANG TERLIBAT :

TAHUN 2009