Semakan Daftar Pemilih Tambahan Bulan Ogos Tahun 2022

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BULAN OGOS 2022
(DPT BLN8/2022)

 1. DPT BLN8/2022 telah diperaku dan diwartakan pada 15 September 2022. DPT BLN8/2022 ini dibuka
  untuk semakan selama 30 hari mulai 15 September 2022 hingga
  14 Oktober 2022.
 2. DPT BLN8/2022 ini mengandungi seperti berikut:
  (a) 43,508 orang warganegara yang berumur 18 tahun dan ke
  atas pada 1 hingga 31 Ogos 2022 yang didaftarkan secara
  automatik sebagai pemilih baharu;
  (b) 19,868 orang pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan
  raya;
  (c) 6,544 orang pemilih bertukar status/kategori pengundi.
 3. DPT BLN8/2022 boleh disemak melalui kaedah-kaedah berikut:
  (a) Portal SPR di pautan https://www.spr.gov.my; atau
  https://mysprsemak.spr.gov.my;
  (b) Aplikasi mudah alih MySPR Semak;
  (c) Portal rasmi Pejabat-Pejabat Pilihan Raya Negeri di pautan
  http://ppn.spr.gov.my; atau
  (d) Hotline SPR di talian 03-8892 7018.
 4. Capaian untuk muat turun DPT BLN8/2022 .

TUNTUTAN

 1. Dalam tempoh semakan ini, warganegara yang berumur 18 tahun
  dan ke atas pada 1 hingga 31 Ogos 2022 atau pemilih berdaftar
  yang telah memohon pertukaran bahagian pilihan raya atau
  pertukaran status/kategori pengundi dalam tempoh 1 hingga 31
  Ogos 2022 yang mendapati namanya tiada dalam DPT
  BLN8/2022 boleh mengemukakan TUNTUTAN dengan mengisi
  Borang C.
 2. Selain itu, mana-mana pemilih yang namanya ada dalam DPT
  BLN8/2022 mendapati terdapat kesilapan maklumat atau
  kesilapan kawasan pendaftaran juga boleh mengemukakan
  TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.
 3. TUNTUTAN boleh dikemukakan secara dalam talian di pautan
  https://myspr.spr.gov.my atau hadir ke Pejabat Pilihan Raya
  Negeri yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari
  bekerja. Tiada bayaran fi dikenakan bagi tuntutan.

BANTAHAN

 1. Dalam tempoh semakan ini juga, mana-mana pemilih berdaftar di
  suatu bahagian pilihan raya yang membuat semakan dan
  berhasrat membuat BANTAHAN ke atas kemasukan nama
  pemilih yang membuat pertukaran ke bahagian pilihan rayanya,
  hendaklah mengisi Borang D.
 2. Seorang pembantah dibenarkan membantah tidak boleh
  melebihi 20 nama dengan bayaran fi sebanyak RM10 bagi
  setiap orang yang dibantah (OKB).
 3. Pembantah hendaklah hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri
  yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari
  bekerja
  untuk mengemukakan Borang D serta bayaran fi bagi
  bantahan tersebut.