Semakan Daftar Pemilih Tambahan Bulan JULAI Tahun 2023

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BULAN JULAI 2023
(DPT BLN7/2023)

 1. DPT BLN7/2023 telah diperaku dan diwartakan pada 19 September 2023. DPT BLN7/2023 ini dibuka
  untuk semakan selama 30 hari mulai 26 September 2023 hingga
  25 Oktober 2023.
 2. DPT BLN7/2023 ini mengandungi seperti berikut:
  (a) 38,092 orang warganegara yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 hingga 31 Julai 2023 yang didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baharu;
  (b) 12,360 orang pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya; dan
  (c) 1,416 orang pemilih bertukar status/kategori pengundi.
 3. DPT BLN7/2023 boleh disemak melalui kaedah-kaedah berikut:
  (a) Portal SPR di pautan https://www.spr.gov.my; atau
  https://mysprsemak.spr.gov.my;
  (b) Aplikasi mudah alih MySPR Semak;
  (c) Portal rasmi Pejabat-Pejabat Pilihan Raya Negeri di pautan
  http://ppn.spr.gov.my; atau
  (d) Hotline SPR di talian 03-8892 7218.
 4. Capaian untuk muat turun https://www.spr.gov.my/ms/dpt-bln72023-perlis

TUNTUTAN

 1. Dalam tempoh semakan ini, warganegara yang berumur 18 tahun
  dan ke atas pada 1 hingga 31 Julai 2023 atau pemilih berdaftar
  yang telah memohon pertukaran bahagian pilihan raya atau
  pertukaran status/kategori pengundi dalam tempoh 1 hingga 31 Julai 2023 yang mendapati namanya tiada dalam DPT
  BLN7/2023 boleh mengemukakan TUNTUTAN dengan mengisi
  Borang C.
 2. Selain itu, mana-mana pemilih yang namanya ada dalam DPT
  BLN7/2023 mendapati terdapat kesilapan maklumat atau
  kesilapan kawasan pendaftaran juga boleh mengemukakan
  TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.
 3. TUNTUTAN boleh dikemukakan secara dalam talian di pautan
  https://myspr.spr.gov.my atau hadir ke Pejabat Pilihan Raya
  Negeri yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari
  bekerja. Tiada bayaran fi dikenakan bagi tuntutan.

BANTAHAN

 1. Dalam tempoh semakan ini juga, mana-mana pemilih berdaftar di
  suatu bahagian pilihan raya yang membuat semakan dan
  berhasrat membuat BANTAHAN ke atas kemasukan nama
  pemilih yang membuat pertukaran ke bahagian pilihan rayanya,
  hendaklah mengisi Borang D.
 2. Seorang pembantah dibenarkan membantah tidak boleh
  melebihi 20 nama dengan bayaran fi sebanyak RM10 bagi
  setiap orang yang dibantah (OKB).
 3. Pembantah hendaklah hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri
  yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari
  bekerja
  untuk mengemukakan Borang D serta bayaran fi bagi
  bantahan tersebut.