Semakan Daftar Pemilih Tambahan Bulan JANUARI Tahun 2024

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BULAN JANUARI 2024
(DPT BLN1/2024)

 1. DPT BLN1/2024 telah diperaku pada 20 Februari 2024 dan diwartakan pada 21 Februari 2024. DPT BLN1/2024 ini dibuka untuk semakan selama 30 hari mulai 21 Februari 2024 hingga 21 Mac 2024.
 2. DPT BLN1/2024 ini mengandungi seperti berikut:
  (a) 36,978 orang warganegara yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 hingga 31 Januari 2024 yang didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baharu;
  (b) 6,692 orang pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya; dan
  (c) 1,137 orang pemilih bertukar status/kategori pengundi.
 3. DPT BLN1/2024 boleh disemak melalui kaedah-kaedah berikut:
  (a) Portal SPR di pautan https://www.spr.gov.my; atau
  https://mysprsemak.spr.gov.my;
  (b) Aplikasi mudah alih MySPR Semak;
  (c) Portal rasmi Pejabat-Pejabat Pilihan Raya Negeri di pautan
  http://ppn.spr.gov.my; atau
  (d) Hotline SPR di talian 03-8892 7218.
 4. Capaian untuk muat turun https://www.spr.gov.my/ms/dpt-bln12024-perlis

TUNTUTAN

 1. Dalam tempoh semakan ini, warganegara yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 hingga 31 Januari 2024 atau pemilih berdaftar yang telah memohon pertukaran bahagian pilihan raya atau pertukaran status/kategori pengundi dalam tempoh 1 hingga 31 Januari 2024 yang mendapati namanya tiada dalam DPT BLN1/2024 boleh mengemukakan TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.
 2. Selain itu, mana-mana pemilih yang namanya ada dalam DPT
  BLN1/2024 mendapati terdapat kesilapan maklumat atau
  kesilapan kawasan pendaftaran juga boleh mengemukakan
  TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.
 3. TUNTUTAN boleh dikemukakan secara dalam talian di pautan
  https://myspr.spr.gov.my atau hadir ke Pejabat Pilihan Raya
  Negeri yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari
  bekerja. Tiada bayaran fi dikenakan bagi tuntutan.

BANTAHAN

 1. Dalam tempoh semakan ini juga, mana-mana pemilih berdaftar di
  suatu bahagian pilihan raya yang membuat semakan dan
  berhasrat membuat BANTAHAN ke atas kemasukan nama
  pemilih yang membuat pertukaran ke bahagian pilihan rayanya,
  hendaklah mengisi Borang D.
 2. Seorang pembantah dibenarkan membantah tidak boleh
  melebihi 20 nama dengan bayaran fi sebanyak RM10 bagi
  setiap orang yang dibantah (OKB).
 3. Pembantah hendaklah hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri
  yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari
  bekerja
  untuk mengemukakan Borang D serta bayaran fi bagi
  bantahan tersebut.