Thursday, 13 of August of 2020

URUSAN KAJIAN SEMULA PERSEMPADANAN BAGI NEGERI PERAK TAHUN 2017

 
URUSAN KAJIAN SEMULA PERSEMPADANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA BAGI NEGERI-NEGERI TANAH MELAYU (KECUALI NEGERI SELANGOR) SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017

 

1.    Bagi memudahkan orang awam membuat semakan, SPR akan mempamerkan Syor Kajian Semula Persempadanan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya bagi Negeri-Negeri Tanah Melayu (Kecuali Negeri Selangor) secara serentak selama (1) bulan bermula pada 8 Mac 2017 (Rabu) hingga 7 April 2017 (Jumaat) di tempat-tempat yang dinyatakan dalam Notis Persempadanan yang disiarkan di akhbar-akhbar tempatan pada 8 Mac 2016, untuk tujuan semakan dan bantahan. (klik di sini untuk hiper rangkai kepada “Senarai Tempat Pemeriksaan Syor Bagi Negeri Perak”).
 
2.    Di antara dokumen Syor Kajian Semula Persempadanan yang dipamerkan ialah :

 

(a)  Notis Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu (kecuali Negeri Selangor) Sebagaimana Yang Telah Dikaji Semula Oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Dalam Tahun 2017 – klik di sini untuk muat turun Notis – format pdf

 

(b)  Buku Syor Kajian Semula Persempadanan Bagi Negeri Perak (klik di sini untuk muat turun buku – format .pdf)

 

(c)  Buku Senarai Bilangan Pemilih Mengikut Daerah Mengundi Bagi Negeri Perak (klik di sini untuk muat turun buku – format .pdf)

 

(d)   Rang Pelan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri bagi Negeri Perak.
         - (klik di sini untuk muat turun Rang Pelan Perak Part 1 – format .rar)
         - (klik di sini untuk muat turun Rang Pelan Perak Part 2 – format .rar)
         - (klik di sini untuk muat turun Rang Pelan Perak Part 3 – format .rar)

 

3.     Untuk bantahan terhadap syor-syor tersebut, hanya pihak-pihak yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan sahaja boleh membuat bantahan iaitu :
(a)   Kerajaan Negeri ; atau
(b)   Mana-mana pihak berkuasa tempatan yang keseluruhan atau sebahagian kawasan termasuk di dalam bahagian-bahagian pilihan raya yang tersentuh oleh syor itu; atau
(c)    Sekumpulan orang seramai satu ratus orang atau lebih yang nama mereka ditunjukkan dalam daftar pemilih semasa bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang berkenaan.
 
4.      Sebarang representasi membantah syor-syor yang dicadangkan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh pameran syor (8 Mac – 7 April 2017), secara bertulis (klik di sini untuk muat turun borang bantahan – format .pdf)  dan dialamatkan kepada :     
 
Pengarah Pilihan Raya Negeri Perak,
Blok A, Tingkat 1,
Bangunan Pejabat-Pejabat Kerajaan Persekutuan,
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab,
30000 IPOH, Perak Darul Ridzuan.
PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KE-4 TAHUN 2016

Kembali ke Atas