Syor Urusan Kajian Semula Persempadanan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya 2017

 

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Fasal (2) Perkara 113

NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 7 BAHAGIAN II JADUAL KETIGA BELAS KEPADA

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 

NOTIS SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI-NEGERI TANAH MELAYU (KECUALI NEGERI SELANGOR) SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017

 [ Klik Untuk Muat Turun ]

 PIHAK-PIHAK YANG DIBENARKAN OLEH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN bagi membantah syor-syor tersebut adalah:

(a)                Kerajaan Negeri;

(b)                Pihak Berkuasa Tempatan;

(c)                Sekumpulan orang seramai 100 orang atau lebih yang nama mereka ditunjukkan dalam daftar pemilih semasa bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang berkenaan.

 

TEMPOH BANTAHAN

08 Mac 2017 (Rabu) Hingga 07 April 2017 (Jumaat) dalam waktu pejabat.

 

MUAT TURUN MAKLUMAT SYOR PERSEMPADANAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

>> Syor-Syor Cadangan Persempadanan WPKL [ Klik Untuk Muat Turun ]

>> Senarai Bilangan Pemilih Mengikut Daerah Mengundi [ Klik Untuk Muat Turun ]

>> Rang Pelan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya WPKL [ Klik Untuk Muat Turun ]

>> Borang Bantahan Syor Kajian Semula Persempadanan [ Klik Untuk Muat Turun ]

 

 

REPRESENTASI MEMBANTAH SYOR yang dicadangkan hendaklah dikemukakan SECARA BERTULIS kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan dialamatkan kepada Pegawai Pilihan Raya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Putrajaya seperti di bawah:

Pejabat Pilihan Raya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Putrajaya
Tingkat 10, Menara TH Selborn,
50400 Jalan Tun Razak,
Kuala Lumpur.

 

REPRESENTASI MEMBANTAH SYOR hendaklah disampaikan kepada pejabat ini tidak lewat dari 7 April 2017 pada waktu pejabat.

 

Tempat Pameran Syor Persempadanan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya

 

satuduatigaempatlimaenam