Syor Persempadanan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya

 

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

SEKSYEN 4(a) BAHAGIAN II JADUAL KETIGA BELAS

 SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA

PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

SEBAGAIMANA YANG TELAH

DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2016

URUSAN KAJIAN SEMULA PERSEMPADANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA BAGI NEGERI-NEGERI TANAH MELAYU DAN SABAH

[ Klik Untuk Muat Turun ]

Notis Seksyen 4 Tanah Melayu

[ Klik Untuk Muat Turun ]

Kenyataan Media – Urusan Kajian Semula Persempadanan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Negeri-Negeri Tanah Melayu dan Sabah

[ Klik Untuk Muat Turun ]

 

PIHAK-PIHAK YANG DIBENARKAN OLEH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN bagi membantah syor-syor tersebut adalah:

(a)                Kerajaan Negeri;

(b)                Pihak Berkuasa Tempatan;

(c)                Sekumpulan orang seramai 100 orang atau lebih yang nama mereka ditunjukkan dalam daftar pemilih semasa bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang berkenaan.

 

TEMPOH BANTAHAN

15 September 2016 (Khamis) Hingga 14 Oktober 2016 (Jumaat) dalam waktu pejabat.

 

Borang Bantahan Syor Kajian Semula Persempadanan

[ Klik Untuk Muat Turun ]

 

REPRESENTASI MEMBANTAH SYOR yang dicadangkan hendaklah dikemukakan SECARA BERTULIS kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan dialamatkan kepada Pegawai Pilihan Raya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Putrajaya seperti di bawah:

Pejabat Pilihan Raya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Putrajaya
Tingkat 10, Menara TH Selborn,
50400 Jalan Tun Razak,
Kuala Lumpur.

 

REPRESENTASI MEMBANTAH SYOR hendaklah disampaikan kepada pejabat ini tidak lewat dari 14 Oktober 2016 pada waktu pejabat.

 

Tempat Pameran Syor Persempadanan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya

 

satuduatigaempatlimaenam