PPP [Penolong Pendaftar Pemilih]

 

 

 Penolong Pendaftar Pemilih & Saluran Pendaftaran

 

 

Pejabat Pos Berkomputer

* Pendaftaran Baru & Tukar Alamat Mengundi

 

Wakil Jabatan Kerajaan 

20 Wakil Pejabat JASA Negeri

32 Wakil Pejabat KEMAS Negeri

132 Wakil Perwakilan Penduduk

1 Wakil PDRM

7 Wakil ATM

* Pendaftaran Baru sahaja

 

 

Wakil-Wakil NGO

1 Wakil PERKESO

6 Wakil Pertubuhan Ikatan Seruan Ummah

*Pendaftaran Baru sahaja