PAUTAN NEGERI KEDAH

Pautan Laman Web Jentera Pentadbiran Negeri Kedah
 
NEGERI
  Kerajaan Negeri Kedah
JABATAN NEGERI
  Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
  Pejabat Perbendaharaan Negeri Kedah
  Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah
  Pejabat Majlis Mesyuarat Kerajaan
  Mufti Negeri Kedah
  Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
  Jabatan Kebajikan Masyarakat
  Jabatan Kehakiman Syariah
  Jabatan Kerja Raya
  Jabatan Pengairan Dan Saliran
  Jabatan Perancang Bandar Dan Desa
  Jabatan Perhutanan
  Jabatan Perkhidmatan Veterinar
  Jabatan Pertanian
  Jabatan Ukur Dan Pemetaan Kedah
PIHAK BERKUASA TEMPATAN
  Majlis Bandaraya Alor Setar
  Majlis Daerah Baling
  Majlis Daerah Bandar Baharu
  Majlis Daerah Kubang Pasu
  Majlis Daerah Padang Terap
  Majlis Daerah Pendang
  Majlis Daerah Sik
  Majlis Daerah Yan
  Majlis Perbandaran Kulim
  Majlis Perbandaran Langkawi
  Majlis Perbandaran Sungai Petani
  Majlis Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim
PEJABAT DAERAH
  Pejabat Daerah Baling
  Pejabat Daerah Bandar Baharu
  Pejabat Daerah Kota Setar
  Pejabat Daerah Kuala Muda
  Pejabat Daerah Kubang Pasu
  Pejabat Daerah Kulim
  Pejabat Daerah Langkawi
  Pejabat Daerah Padang Terap
  Pejabat Daerah Pendang
  Pejabat Daerah Pokok Sena
  Pejabat Daerah Sik
  Pejabat Daerah Yan
 
BADAN BERKANUN NEGERI
  Majlis Agama Islam Negeri Kedah
  Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah
  Perbadanan Perpustakaan Negeri Kedah
  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam