5S

Amalan Persekitaran Berkualiti (QE) 5S adalah satu konsep mewujudkan persekitaran secara sistematik dan praktikal.

  • Program menyeluruh yang melibatkan semua kakitangan dalam sesebuah jabatan/organisasi.
  • Pendekatan yang sangat berkesan untuk memotivasi pekerja, meningkatkan produktiviti dan persekitaran tempat kerja.
  • Melatih pekerja lebih bertanggungjawab dan berbudaya kualiti bagi menghasilkan tahap kecekapan proses yang tinggi ke arah meningkatkan produktiviti dan kualiti jabatan.
  • Perlu dilaksanakan secara berterusan.

Selepas 5S

  • Kebersihan Persekitaran – wujudkan suasana bersih, ceria & ruang yang kondusif
  • Memudahkan Urusan – ambil masa yang singkat kepada kakitangan untuk mencari
  • Sistematik – ruang kerja yang lebih teratur, kemas dan seragam
  • Disiplin/Tanggungjawab – sentiasa menjaga kebersihan dan kerja berpasukan
  • Pengawasan – kawalan mudah pd peralatan & ruang pejabat
  • Keselamatan – beri keselamatan kepada kakitangan & pelanggan

KOLEKSI BERGAMBAR

Lawatan ke Luar

Lawatan Ke PPN Terengganu

Audit 5s

Seminar Amalan Berkualiti 5S

Peserta sedang mengasing barang-barang untuk disusun mengikut kategori

Peserta sedang mengasing barang-barang untuk disusun mengikut kategori

Pengarah Terengganu bersama Wakil MPC,TPPN Pahang & TTPN Terengganu

Pengarah Terengganu bersama Wakil MPC,TPPN Pahang & TTPN Terengganu

Tuan Pengarah PPN Terengganu sedang melihat ragam peserta LDK

Tuan Pengarah PPN Terengganu sedang melihat ragam peserta LDK

Para peserta bersalaman antara satu sama lain sebaik sahaja majlis penutup

Para peserta bersalaman antara satu sama lain sebaik sahaja majlis penutup

lihat semua gambar disini