Perkara 13 (Keanggotaan Badan Perundangan)

Badan Perundangan Negeri hendaklah terdiri daripada Yang di-Pertua Negeri dan suatu Dewan yang dikenali sebagai Dewan Undangan.