Currently browsing category

Law

Perkara 14 (Keanggotaan Dewan Undangan)

(1) Dewan Undangan hendaklah terdiri daripada (a) Speaker; *(b) apa-apa bilangan ahli dipilih sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Perundangan melalui undang-undang, **yang …

Perkara 16 (Kelayakan ahli)

Tiap-tiap warganegara yang berumur dua puluh satu tahun atau lebih yang bermastautin di Negeri ini layak dipilih sebagai ahli dipilih atau dilantik …