5’S

1. LOGO 5S PPN PERLIS

Untitled-1

2. POLISI 5S PPN PERLIS

“ Amalan 5S membentuk disiplin warga PPN Perlis dengan mengutamakan kebersihan, kecekapan, kemesraan, keseragaman dan keselamatan untuk mewujudkan sistem pengurusan pilihan raya  yang lebih cekap dan sistematik”

 

3. OBJEKTIF 5S PPN PERLIS

• Memupuk semangat kerjasama dan setiakawan di kalangan  warga PPN Perlis
• Mewujudkan persekitaran dan suasana tempat kerja yang  sentiasa bersih, kemas dan selamat sepanjang masa
• Meningkatkan kecekapan ke arah prestasi kerja cemerlang
• Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat ke atas perkhidmatan dan peranan PPN Perlis sebagai sebuah jabatan kerajaan.
• Sentiasa mengamalkan amalan 5s sebagai budaya kerja secara berterusan

 

4. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK

I. Jawatan Kuasa Pemandu

II. Jawatan Kuasa Audit

III. Jawatan Kuasa Latihan

IV. Jawatan Kuasa Promosi

 

5. Zon 5S

I. Zon Waja

II. Zon Wira

III. Zon Saga

 
6. Aktiviti 5S

  1. Lawatan 5S ke PPN Kedah (19.7.2010)
  2. Pre-Audit Pensijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5S PPN Perlis (15.10.2010)
  3. Audit Pensijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5S PPN Perlis (28.12.2010)