Program Voter Education (VE) di Unimap Pauh

ve unimap pauh

PAUH, 29 April 2019 – Bertempat di Dewan Kecemerlangan Unimap Pauh, telah diadakan Program Voter Education (VE) kepada para pelajar Unimap dalam meningkatkan kefahaman mereka berkaitan penjalan sistem Pilihan Raya di Malaysia.