Alamat Bilik Gerakan Pegawai Pengurus Bagi Negeri Perlis

 

NEGERI

 

PARLIMEN

 

BILIK GERAKAN PEGAWAI PENGURUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERLIS

 

P.001 PADANG BESAR

 

PEGAWAI PENGURUS P.001 PADANG BESAR

BILIK MESYUARAT KENARI,

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS,

CAWANGAN D/A SEK. KEB. SERI INDERA,

01000 KANGAR, PERLIS.

 

NO. TEL : 04-9764025

NO. FAX : 04-9761328

 

 

P.002 KANGAR

 

PEGAWAI PENGURUS P.002 KANGAR

BILIK MESYUARAT,

JABATAN TANAH DAN GALIAN NEGERI PERLIS,

JALAN PENJARA, 01000 KANGAR, PERLIS.

 

NO. TEL : 04-9764027

NO. FAX : 04-9762213

 

 

P.003 ARAU

 

PEGAWAI PENGURUS P.003 ARAU

BILIK SEMINAR SRI PATAWALI,

PAUH INN,

POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN,

PAUH PUTRA, 02600 ARAU, PERLIS.

 

NO. TEL : 04-9860090

NO. FAX : 04-9860058