Program Pengerusi SPR Bersama Pegawai Pengurus

BeFunky Collage 01

BeFunky Collage 02

BeFunky Collage 03

BeFunky Collage 04

BAYAN LEPAS, 23 Januari 2018 – Bertempat di Grand Ballroom Aras 7, Olive Tree Hotel Pulau Pinang telah diadakan Program Pengerusi SPR Bersama Pegawai Pengurus bagi Zon Utara di Olive Tree Hotel Penang. Bertempat di hotel yang sama juga telah diadakan taklimat Pengundian Pos kepada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, taklima telah disampaikan oleh En. Abang Irzarruddin bin Abang Alias (Timbalan Setiausaha Operasi).