SEMAKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BULAN JULAI TAHUN 2023

(DPT BLN7/2023)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BULAN JULAI 2023 (DPT BLN7/2023)

 1. DPT BLN7/2023 telah diperaku pada 19 September 2023 dan diwartakan pada 26 September 2023. DPT BLN7/2023 ini dibuka untuk semakan selama 30 hari mulai 26 September 2023 hingga 25 Oktober 2023.
 • DPT BLN7/2023 ini mengandungi seperti berikut:
 • 38,092 orang warganegara yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 hingga 31 Julai 2023 yang didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baharu;
 • 12,360 orang pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya; dan
 • 1,416 orang pemilih bertukar status/kategori pengundi.
 • DPT BLN7/2023 boleh disemak melalui kaedah-kaedah berikut:
  • Aplikasi dalam talian di pautan https://myspr.spr.gov.my;
  • Aplikasi mudah alih MySPR Semak; atau
  • Hotline Semakan Pendaftaran Pemilih di talian 03-8892 7218.

TUNTUTAN

 • Dalam tempoh semakan ini, warganegara yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 hingga 31 Julai 2023 atau pemilih berdaftar yang telah memohon pertukaran bahagian pilihan raya atau pertukaran status/kategori pengundi dalam tempoh 1 hingga 31 Julai 2023 yang mendapati namanya tiada dalam DPT BLN7/2023 boleh mengemukakan TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.
 • Selain itu, mana-mana pemilih yang namanya ada dalam               DPT BLN7/2023 mendapati terdapat kesilapan maklumat atau kesilapan kawasan pendaftaran juga boleh mengemukakan TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.
 • TUNTUTAN boleh dikemukakan secara dalam talian di pautan https://myspr.spr.gov.my atau hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari bekerja. Tiada bayaran fi dikenakan bagi tuntutan.

BANTAHAN

 • Dalam tempoh semakan ini juga, mana-mana pemilih berdaftar di suatu bahagian pilihan raya yang membuat semakan dan berhasrat membuat BANTAHAN ke atas kemasukan nama pemilih yang membuat pertukaran ke bahagian pilihan rayanya, hendaklah mengisi Borang D.
 • BANTAHAN boleh dikemukakan secara dalam talian di pautan https://myspr.spr.gov.my atau memuat turun Borang D dari portal Pejabat-Pejabat Pilihan Raya Negeri di pautan http://ppn.spr.gov.my.
 • Seorang pembantah dibenarkan membantah tidak boleh melebihi 20 nama dengan bayaran fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah (OKB).
 • Pembantah hendaklah hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari bekerja untuk mengemukakan Borang D (sekiranya menggunakan borang yang dimuat turun) serta bayaran fi bagi bantahan tersebut termasuklah bagi permohonan yang dibuat secara dalam talian.