PENDIDIKAN PENGUNDI 2021

TARIKHPROGRAMTEMPAT
7 MAC 2021VE-HARI PEMBUBARANINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARUL AMAN
10 MAC 2021VE-HARI PENAMAAN CALONINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARUL AMAN
16 MAC 2021VE-HARI SEMAKAN ISI PETI UNDI
DAN PERSIAPAN TEMPAT MENGUNDI
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARUL AMAN
17 MAC 2021VE-PROSES PENGUNDIANINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARUL AMAN
6 APR 2021VE-HARI SEMAKAN ISI PETI UNDI
DAN PERSIAPAN TEMPAT MENGUNDI
KOLEJ KOMUNITI SUNGAI PETANI
7 APR 2021VE-PROSES PENGUNDIANKOLEJ KOMUNITI SUNGAI PETANI