PARTI POLITIK

PARTI YANG BERDAFTAR DENGAN SPR

parti1 parti2parti3

FAKTA-FAKTA UMUM UNTUK PARTI POLITIK

1. Deposit
i) Deposit Pilihan Raya :
Parlimen : RM 10,000
DUN : RM 5,000
ii) Deposit Bahan Kempen :
Parlimen : RM 5,000
DUN : RM 3,000
Kedua-dua deposit pilihanraya dan deposit bahan kempen boleh dibayar di Pusat Penamaan Calon atau di Pejabat Pilihan Raya Negeri atau Pejabat Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi Bahagian Pilihan Raya berkenaan.