PEMERAKUAN DAFTAR PEMILIH

Daftar pemilih tambahan disediakan setiap suku tahun dan setiap daftar pemilih tambahan diperakukan apabila selesainya urusan pameran, tuntutan dan bantahan. Selepas tamat sesuatu suku tahun, masa yang diambil untuk memperakukan Daftar Pemilih Tambahan bagi suku tahun berkenaan adalah 6 hingga 8 minggu. Hanya selepas daftar pemilih tersebut diperakukan barulah ia boleh digunakan dalam pilihan raya umum atau pilihan raya kecil. Tempoh urusan pendaftaran dan penyediaan daftar pemilih bagi setiap suku tahun jelas menunjukkan proses ini.

(a)

Tempoh Proses Pendaftaran dan Perakuan Suku Pertama

(b)

Tempoh Proses Pendaftaran dan Perakuan Suku Kedua

(c)

Tempoh Proses Pendaftaran dan Perakuan Suku Ketiga

(d)

Tempoh Proses Pendaftaran dan Perakuan Suku Keempat