DAULAT TUANKU


AGONG

MERAFAK SEMBAH MENYEMBAHKAN UCAPAN SETINGGI-TINGGI TAHNIAH

SEMPENA

HARI KEPUTRAAN RASMI

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIASEI PADUKA BAGINDA

YANG DI-PERTUANAGONG

PADA 09 SEPTEMBER 2019 (ISNIN) BERSAMAAN 9 MUHARAM1441 HIJRAH

sembah takzim daripada

Pejabat Pilihan Raya Negeri Kedah