CIVIC EDUCATION DAN PILIHAN RAYA ASRAMA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG TERAP

PROGRAM PENDIDIKAN PENGUNDI DAN PILIHAN RAYA ASRAMA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG TERAP
Tarikh :- 10 april 2019(Rabu)