Daulat Tuanku Merafak Sembah Ucapan Setinggi- Tinggi Tahniah


Sultan Kedah_Pertabalan_MB Kedah_Sinar Harian_32cm x 8col(25cm)_