Merafak Sembah dan Setinggi- tinggi Ucapan Tahniah

0.PERTABALAN_KDYMM2

Merafak Sembah dan Setinggi- tinggi Ucapan Tahniah

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V
D.K., D.M.N., D.K. (Selangor), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Johor), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), D.K. (Kedah), D.K.(Terengganu), S.P.M.K., S.J.M.K., S.P.K.K., S.P.S.K.

Sempena

Pertabalan

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV

Pada Hari Isnin, 24 April 2017 bersamaan 27 Rejab 1438H

Daripada warga Pejabat Pilihan Raya Negeri Kedah