PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA TAHUN 2018 (DPT ST3/2018 | JULAI – SEPTEMBER 2018)

baru

PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA TAHUN 2018
(DPT ST3/2018 | JULAI – SEPTEMBER 2018)

14 HARI MULAI 30 OKTOBER (SELASA) HINGGA 12 NOVEMBER (ISNIN) 2018

Selaras dengan kehendak Peraturan 13(5), Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002, Rang Daftar Pemilih Tambahan bagi Suku Ketiga Tahun 2018 akan dipamerkan selama 14 hari mulai 30 Oktober hingga 12 November 2018 di 99 pusat pameran di Johor.

Sepanjang tempoh pameran berlangsung, setiap warganegara yang memohon untuk mendaftar sebagai pemilih baru atau menukar alamat pusat mengundi pada bulan Julai, Ogos dan September 2018 dinasihatkan menyemak permohonan atau status pendaftaran. Bagi permohonan pendaftaran baru, jika pemohon mendapati nama mereka tidak tersenarai di dalam Rang Daftar Pemilih Tambahan bagi Suku Ketiga Tahun 2018 bolehlah membuat TUNTUTAN dengan menggunakan Borang B.

Begitu juga bagi setiap pemilih berdaftar di satu-satu bahagian pilihan raya yang hendak membuat BANTAHAN ke atas kemasukan nama – nama orang di dalam Rang Daftar Pemilih Tambahan bagi Suku Ketiga Tahun 2018 di satu-satu bahagian pilihan raya itu bolehlah berbuat demikian dengan mengisi Borang C. *Setiap satu nama yang dibantah dikenakan bayaran sebanyak RM10.00. Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Wang Pos/Bank Draf.

Borang TUNTUTAN atau BANTAHAN tersebut hendaklah diserahkan kepada Urusetia yang dipertanggungjawabkan di setiap Pusat Pameran atau dimajukan terus kepada Pengarah Pilihan Raya Negeri Johor pada waktu pejabat pada hari bekerja dalam tempoh pameran Rang Daftar Pemilih Tambahan bagi Suku Ketiga Tahun 2018.

SPR juga mempamerkan nama – nama pemilih yang akan dikeluarkan daripada Daftar Pemilih. Antara asas SPR mengeluarkan nama pemilih berkenaan tidak berhak dikekalkan atas sebab – sebab tertentu antaranya telah meninggal dunia atau dilucutkan kewarganegaraan.

Orang ramai juga boleh melayari laman web SPR di www.spr.gov.my untuk menyemak senarai nama yang dipamerkan dalam Rang Daftar Pemilih Tambahan bagi Suku Ketiga Tahun 2018.